Uzupełnienie sciągi do Vi - opcje Vim.

Edycja w wielu oknach.

:all – otwiera nowe okno dla każdego pliku przekazanego w wierszu poleceń
:split plik – otwiera plik do edycji ,lub pusty bufor
:resize n – ustawia wielkość okna na n wierszy ,w przypadku nie podania n , ustawia maxymalną wielkość okna
:resize +/- n – zwięsza/zmniejsza okno o podaną ilość wierszy
:wa – zapisuje wszystkie bufory
:wqa – zapisuje wszystkie bufory i konczy prace z edytorem
CTRL+w v – dzieli ekran na kolumny
CTRL+j/k (lub strzalki góra/dół) – przełączanie się miedzy oknami
CTRL+w w – pozwala się przełączać pomiędzy oknami
CTRL+w = – ustawia dla wszystkich okien jednakową wysokość

Tryb visual

Tryb ten służy do wizualnego zaznaczania tekstu – czyli w praktyce zaznaczania z podświetleniem. Trybu visual można użyć na try sposoby :

V – tryb zaznaczania po linii
CTRL+v – tryb zaznaczania blokowego

Po wybraniu każdego z tych trybów ,zaznaczamy tekst w taki sposób jak sie w nim poruszamy. W trybie wizualnym mamy kilka przydatnych opcji działających na zaznaczonym tekscie.

Niektóre z nich to : u,U – zamiana na małe/wielkie litery ~ – zamiana wielkości liter w tekscie z małych na duże i odwrotnie <,> – przesunięcie zaznaczonego tekstu w lewo, w prawo J – łaczenie podświetlonych wierszy

Działają również inne kombinacje ,znane ze zwykłej edycji tekstu. Kilka opcji sterujących pracą edytora.

:set wrap! – przełącza łamanie linii
:set nu! – przełącza numerowanie linii
:syntax on|off – włącza/wyłącza kolorowanie składni
:set cindent! – włącza/wyłącza formatowanie wcięć dla języka C

Zamiana tekstu

:s/stary/nowy/ – zamiana pierwszego wystapienia tekstu „stary” na „nowy” w biezacej linii
:s/stary/nowy/g – zamiana tekstu „stary” na „nowy” w biezacej linii
:10,$s/stary/nowy/g – znieni tekst „stary” na „nowy” od 10 linii do konca pliku
:%s/stary/nowy/g – zmieni tekst „stary” na „nowy” w całym pliku
:%s/stary/nowy/gc – zmieni tekst „stary” na „nowy” w całym pliku pytając o podtwierdzenie

Czasami przydaje się skrót CTRL+L ,dzięki któremu można odświerzyć ekran.

Napisano dnia: r.