Detekcja adresu MAC z poziomu przeglądarki.

Detekcja adresu MAC komputera odwiedzającego naszą witrynę z poziomu popularnych języków programowania server-side nie jest możliwa z przyczyn technicznych (nie licząc metody z grzebaniem po tablicy ARP serwera, którą tylko w specyficznych przypadkach można wykorzystać).

O ile nie ma problemu aby znaleźć w sieci mniej lub bardziej wymyślne sposoby detekcji numeru IP, który najczęściej bez problemu odczytamy z nagłówków wywołania, trudno znaleźć w jakieś sensowne sposoby na detekcję adresu MAC.

Taka detekcja jest możliwa po stronie przeglądarki, jeśli napiszemy odpowiedni applet, a na komputerze odwiedzającego będzie JAVA 6, to będziemy mogli uzyskać informacje na temat interfejsów sieciowych komputera.

Znalazłem na dysku notebooka jakieś stare ale działające źródła takiego appletu, nie chciałem aby zaginęły ponieważ mogą się jeszcze komuś przydać, dlatego też stworzyłem projekt o nazwie macaddress-applet, jest dostępny pod adresem: https://github.com/caffecoder/macaddr-applet.

Na chwilę obecną dostępne są tylko źródła, jak znajdę troszkę czasu to przygotuję gotowe do użycia archiwum oraz zmodyfikuję źródła tak aby można było wykorzystać applet do integracji z popularnymi aplikacjami napisanymi w RoR, Django, Pylons czy też PHP.

Napisano dnia: r.