Rails + GIT + Vagrant.

Jeśli całe środowisko RUBY mamy w wirtualnej maszynie Vagranta to utworzenie szkieletu aplikacji Rails z repozytorium GIT uruchamianego za jego pomocą nie jest zbyt intuicyjne. Dlatego też przygotowałem krótką ściągę, dzięki której łatwiej taki projekt uruchomić.

Najpierw należy stworzyć katalog projektu aplikacji, powiedzmy green-app:

mkdir green-app
cd green-app

Następnie inicjujemy repozytorium GIT:

git init

W utworzonym katalogu inicjujemy i uruchamiamy Vagranta, a następnie logujemy do hosta wirtualnej maszyny:

vagrant init vagrant-dev
vagrant up
vagrant ssh

Będąc na hoście wirtualnej maszyny inicjujemy poza katalogiem projektu nową aplikację Rails:

rails new green-app

Następnie przenosimy utworzone pliki do katalogu projektu udostępnionego przez Vagranta (u mnie Sources):

mv green-app/* Sources/
mv green-app/.gitignore Sources/
cd Sources

Dodajemy do .gitignore plik .vagrant, który nie powinien się znaleźć na repozytorium:

echo "/.vagrant" >> .gitignore

Od tej chwili w katalogu projektu na wirtualnej maszynie mamy kompletny projekt aplikacji z zainicjowanym repozytorium GIT, który możemy uruchamiać w Vagrancie.

Na dobry początek można jeszcze wykonać commit czystego projektu:

git add -f *
git add .gitignore
git commit -m "Initial commit."

Należy pamiętać o przekierowaniu portu 3000 Vagranta lub uruchamianiu aplikacji na już przekierowanym porcie, np. 8080.

Napisano dnia: r.