Debian Wheezy - Munin + memcached.

W Debianie nie działa poprawnie automatyczna konfiguracja pluginów dla memcached za pomocą polecenia munin-node-configure.

Zakładam, że munin jest poprawnie skonfigurowany i działa, jeśli tak to wymagana jest tylko ręczna konfiguracja pluginu zgodnie z poniższą receptą:

Instalacja potrzebnego modułu perla:

apt-get install libcache-memcached-perl

Stworzenie linków symbolicznych do modułów:

ln -snf /usr/share/munin/plugins/memcached_ /etc/munin/plugins/memcached_bytes
ln -snf /usr/share/munin/plugins/memcached_ /etc/munin/plugins/memcached_counters
ln -snf /usr/share/munin/plugins/memcached_ /etc/munin/plugins/memcached_rates

Stworzenie pliku konfiguracyjnego /etc/munin/plugin-conf.d/memcached o następującej zawartości:

[memcached_*]
env.host 127.0.0.1
env.port 11211

Restart demona udostępniającego dane:

/etc/init.d/munin-node restart

Po wykonaniu tych czynności powininy zostać udostępnione dane z pluginów dla memcached, a sam munin powinien zacząć budować wykresy.

Napisano dnia: r.